มือถือ: 086 791 7007 โทร: 0 2956 6118 โทรสาร: 0 2956 6117 komcharne@gmail.com